Meny

Meny

Nyheter och blogginlägg

Det här händer i Mattecentrum

Tillbaka till flödet

Riksårsmöte 2019 för Mattecentrum

Nyhet

Handlingar till riksårsmötet 2019 hittar du här


Det har blivit dags för Mattecentrums riksårsmöte, som detta år kommer hållas den 17 mars kl 13:00. I syfte att göra mötet mer lättillgängligt kommer vi hålla det på två platser parallellt: mötet styrs från Stockholm, men ombud har även möjlighet att resa till Malmö och delta därifrån.

Mattecentrums riksårsmöte är ett tillfälle då engagerade i vår förening från Luleå i norr till Malmö i söder kan samlas för att diskutera föreningens framtid, dela med sig av vad som händer i de egna städerna och ta med sig nationella resultat och nyheter tillbaka till medlemmarna därhemma.

Vi i riksstyrelsen och kansliet hälsar alla våra medlemsföreningars ombud och observatörer varmt välkomna till 2019 års riksårsmöte och ser fram emot ett härligt möte med er alla!

Representationsstruktur

Mattecentrum fungerar på riksnivå som en representativ demokrati. Det innebär att varje medlemsförening (till exempel Mattecentrum Ludvika) utser en representant (ett ombud) som för medlemmarnas talan vid riksårsmötet. Varje medlemsförening kan också skicka med en observatör, så att man som ombud slipper åka ensam och har någon från den egna medlemsföreningen på plats att resonera med om det skulle behövas.

Alla individuella medlemmar är välkomna, däremot är det bara det utsedda ombudet från respektive medlemsförening som har förslags-, röst-, och yttranderätt. Mattecentrums riksorganisation har möjlighet att stå för resekostnader för ett ombud och en observatör per medlemsförening.

Rutin för att utse ombud och observatör

Hur en medlemsförenings ombud utses är upp till varje medlemsförening, men kan till exempel göras genom omröstning på det lokala årsmötet eller genom utnämning av den lokala styrelsen. Medlemsföreningen är dock alltid ytterst skyldig att följa de beslut som medlemmarna tar på det lokala årsmötet.

Inlämnande av motioner till riksårsmötet

Till riksårsmötet kan medlemsföreningar lämna in motioner för behandling, via sin styrelse eller sitt riksårsmötesombud. En enskild medlem som vill att en motion ska behandlas på riksårsmötet går till väga på följande sätt:

Först lyfter man frågan i sin medlemsförening och försöker få stöd för sin motion. Om motionen vinner stöd lokalt ska styrelsen skicka vidare motionen till riksårsmötet och det förväntas att ombudet som medlemsföreningen väljer ska tala och rösta för motionen.

Liksom i frågan om hur ombudet till årsmötet utses så har medlemsföreningarna frihet att själv specificera en rutin de tycker fungerar för hur man bestämmer vilka motioner som ska lyftas. Notera dock att oavsett vilken fråga det gäller så är medlemsföreningen och dess styrelse alltid skyldiga att följa de beslut som tas av medlemmarna på det lokala årsmötet.

Viktiga datum inför riksårsmötet

  • Motioner till styrelsen: senast 2019-02-24 (skickas till styrelse@mattecentrum.se)
  • Propositioner från styrelsen: till medlemsföreningarna senast 2019-02-17
  • Förslag på förtroendeposter till valberedningen: senast 2019-02-17, till
    valberedning@mattecentrum.se
  • Handlingar inför årsmötet skickas ut senast 2019-03-10

Vid frågor till styrelsen vänligen kontakta styrelse@mattecentrum.se övriga frågor inför årsmötet kontakta kansliet på info@mattecentrum.se.

Än en gång, hjärtligt välkomna till Mattecentrums årsmöte 2019!

Mattecentrums styrelse