Meny

Meny

Organisation & dokument

Mattecentrums vision

Mattecentrum verkar för att varje elev erbjuds gratis matematikstöd där tillgänglighet och individ är i fokus. Målet är att lyfta matematikens möjligheter i samhället och samtidigt motivera och inspirera till kunskap på ett lustfyllt sätt.

Mattecentrums mission

Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder och erbjuda gratis matematikstöd i olika former som ett effektivt komplement till skolan.

Mattecentrums kärnvärden

Inkluderande – alla är välkomna oavsett bakgrund och ålder
Tillgängliga – gratis och tillgängliga för alla
Eleven först – utifrån elevers behov och villkor
Trygghet – i matematik, i verksamheten och i föreningen
Engagemang – värna om och skapa möjligheter till engagemang


Medlemsföreningar

Mattecentrum har 27 anslutna medlemsföreningar som var för sig har sitt säte i städer där Mattecentrum har verksamhet. När du blir medlem i Mattecentrum blir du medlem i  medlemsföreningen i den stad som du bor närmast.

Alla Medlemsföreningar har varsin styrelse och arrangerar årsmöten. Representanter från medlemsföreningarna deltar i Mattecentrums årsmöte och väljer Mattecentrums styrelse.

Bli medlem i Mattecentrum så kan du påverka verksamheten


Mattecentrums styrelse

Styrelsen för Mattecentrum består av:

Christer Mattsson, ordförande

Christer Mattsson har examen från Lunds universitet i matematik och datalogi på Matematikerlinjen, han har även forskarstuderat inom området algoritmteori inom datalogi. Idag är han Senior Vice President,  Head of IT Operations på telecomoperatøren TDC Group i Köpenhamn, Danmark. Sedan 80-talet är han är även reservofficer inom försvarsmakten. Christer brinner för frågor som rör utbildning, medborgerliga rättigheter samt teknik och miljö.

Johanna Hedgårdh, ledamot

Johanna Hedgårdh är sedan 2013 ansvarig för näringslivssamarbeten och sponsring på Tekniska museet i Stockholm och har lång erfarenhet av projektledning inom marknadsföring och brinner för utveckling av organisationer och företag. Johanna är i botten utbildad idrottslärare. 

Yashar Moradbakhti, ledamot

Yashar Moradbakhti är en av de som ligger bakom språkappen Lingio som vänder sig till nyanlända som vill lära sig svenska. Yashar har ett stort intresse för integration, språk och utbildning. Han har en lång erfarenhet från Spotify, Dice och Skype.

Vanja Tufvesson, ledamot

Vanja Tufvesson är civilingenjör, mjukvaruutvecklare och dataentusiast. Hon arbetar inom området informationshämtning, sökmotorarkitektur och big data. Hon är en av grundarna till Pink Programming, vars mål är att fler kvinnor ska programmera.

Marta Sandén, ledamot

Marta Sandén är journalist med inriktning IT och utbildad jurist. Hon har en bakgrund som utrikeskorrespondent, chefredaktör, kommunikationschef, entreprenör och nätverksbyggare. Marta är grundare av av SeniorNet Sweden och medgrundare av Transfer.nu. Hon har suttit bl.a. i styrelsen för Friluftsfrämjandet och Svenska Europarörelsen. Idag arbetar Marta för Europeiska kommissionen som expert inom digitala frågor och är en aktiv mentor för ett flertal unga adepter vid Utrikespolitiska institutet. 

Carl Schwieler, ledamot

Carl Schwieler är advokat och delägare i advokatfirman DLA Piper och är även bland annat rådgivare för Centrum för Socialt Entreprenörskap Sverige samt medlem i Fryshusets advisory board för Institutet för Sociala Effekter.

Leo Wallin, ledamot

Leo Wallin är nätverksansvarig för Saco Unga Akademiker som arrangerar verksamhet för nyexaminerade akademiker. Han har även erfarenhet av styrelse-, valberednings- och revisorsarbete från bland annat Saco Studentråd, Naturvetarna och LSU som är en paraplyorganisation för Sveriges ungdomsorganisationer.

Henrik Wedberg, ledamot

Henrik Wedberg har en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning marknadsföring. Henrik var en av de allra första eleverna i Mattecentrum och besökte räknestugan kontinuerligt under hela gymnasietiden. Han har även arbetat som verksamhetsutvecklare på kansliet och känner därför Mattecentrums verksamhet och ”själ” väl. Därför spelar Henrik en viktig roll för att föreningen ska kunna behålla  grundtanken och syftet i strategiarbetet.

Medlemmarna i Mattecentrums styrelse erhåller 200 kr per möte för sina uppdrag.

Kommande styrelsemöten 2018:
27/8-2018
15/10-2018

Kontakta styrelsen:
styrelse@mattecentrum.se


Valberedning

Anna Adolfsson

Jannike Kohinoor

Kontakta valberedningen 


Ledning

Karolina Lisslö, Generalsekreterare Mattecentrum

Generalsekreterarens lön utgår med 552 000 kr per år samt en pensionsavsättning på 5 %. 

Kontakta Karolina


Dokument

(Dokumenten öppnas i nya fönster)

Dokumentarkiv