Meny

Meny

Styrelse, organisation & dokument

Mattecentrums vision

Mattecentrum verkar för att varje elev erbjuds gratis matematikstöd där tillgänglighet och individ är i fokus. Målet är att lyfta matematikens möjligheter i samhället och samtidigt motivera och inspirera till kunskap på ett lustfyllt sätt.

Mattecentrums mission

Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder och erbjuda gratis matematikstöd i olika former som ett effektivt komplement till skolan.

Mattecentrums kärnvärden

Inkluderande – alla är välkomna oavsett bakgrund och ålder
Tillgängliga – gratis och tillgängliga för alla
Eleven först – utifrån elevers behov och villkor
Trygghet – i matematik, i verksamheten och i föreningen
Engagemang – värna om och skapa möjligheter till engagemang


Medlemsföreningar

Mattecentrum har 25 anslutna medlemsföreningar som var för sig har sitt säte i städer där Mattecentrum har verksamhet. När du blir medlem i Mattecentrum blir du medlem i  medlemsföreningen i den stad som du bor närmast.

Alla Medlemsföreningar har varsin styrelse och arrangerar årsmöten. Representanter från medlemsföreningarna deltar i Mattecentrums årsmöte och väljer Mattecentrums styrelse.

Bli medlem i Mattecentrum så kan du påverka verksamheten


Mattecentrums styrelse

Styrelsen för Mattecentrum består av:

Christel Tholse Willers, ordförande

Christel Tholse Willers är jurist i botten och har erfarenhet från flertalet branscher. Christel arbetade på Sveriges Television från 2001 med program som Wild Kids, Allsång på Skansen och Lilla Melodifestivalen. Hon var även projektledare och chef för Melodifestivalen 2002-2008 och 2015. Hon tillträdde som chef för SVT Malmö 2008. Vid Eurovision Song Contest i Malmö 2013 ingick hon i ledningen och var chef för kommunikation och PR. Mellan 2015 och 2017 var Christel VD för Utbildningsradion och drev en omfattande förändringsresa, som fortfarande pågår. Hon valde själv att kliva av i december 2017 och driver idag eget bolag som konsult och föreläsare.

Lovisa Bergström, ledamot

Lovisa arbetar som data scientist med fokus på redaktionell analys på Dagens Nyheter sedan två år tillbaka. Hon är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi från Linköpings Universitet med en kandidatexamen inom datateknik och en master i strategi och styrning. Hon skrev exjobb om kunskapsdelning på Ericsson och var under studieperioden verksamhetsansvarig för den ideella matematikföreningen aHead, där universitetsstudenter coachade gymnasieelever i matematik. Under två år satt hon med i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens studentråd, varav ett år som ordförande. Hon har tidigare styrelseerfarenhet från den ideella idrottsföreningen LSIF Campushallen i Linköping och Svenskt färgcentrum i Stockholm.

Lovisa har varit engagerad i Mattecentrum sedan hösten 2018 och är just nu volontär på S:t Eriks gymnasium varje vecka. Hon brinner för alla barns rätt till bra utbildning och chans att nå sin fulla potential eftersom matematikkunskaper och analytiskt tänkande kan öppna så många dörrar.

Sofia Kax, ledamot

Sofia Kax har studerat juridik vid Lunds universitet. Att det blev just juridik har att göra med hennes stora samhällsintresse och önskan att få arbeta med något där hon har möjlighet att påverka. Efter examen 2012 började Sofia arbetar på advokatfirman DLA Piper och var där i nästan fyra år innan hon tog tjänstledigt och satt ting på Stockholms tingsrätt/Patentoch marknadsdomstolen. Därefter gick hon tillbaka till DLA Piper och var där knappt ett år innan hon började på Sandart & Partners, som är inriktad på immaterialrätt.

Under tiden på DLA Piper var hon väldigt engagerad i byråns Pro Bono-arbete vilket har medfört att hon nu sitter i styrelsen för en nystartad ideell förening - Friends of the Panzi Hospital - som syftar till att samla in pengar till Panzisjukhuset i Kongo. Därtill har hon under två år varit god man för en ensamkommande pojke från Afghanistan så hon brinner lite extra för Mattecentrums arbete med nyanlända.

Ulrika Strömqvist, ledamot

Ulrika Strömqvist är samhällsvetare och kommunikatör i grunden. Hon jobbar idag som managementkonsult på konsultbolaget Governo som hjälper offentlig sektor att bli mer innovativ och digitaliserad. Hon har en akademisk bakgrund som samhällsvetare vid Linnéuniversitet, studerat journalistik vid Bentley College i Boston, tagit en master som marknadsförare vid Stockholms universitet (DIHR) och har studerat retorik vid  Södertörns högskola. Ulrika har en gedigen bakgrund som såväl anställd som egen konsult inom både offentlig och privat sektor såsom IT-och telekombranschen, myndigheter, branschorganisation som inom olika forskningsorganisationer. Ulrika har alltid varit intresserad av IT och teknik och hon brinner för jämlikhets – och kompetensfrågor - att göra skillnad för alla ska ha lika möjligheter till kunskap och delta i samhället på lika villkor. Inte minst tjejer!

Martin Tiberg, ledamot

Martin Tiberg brinner för lärande i alla dess former och för att skapa inspirerande lärandemiljöer i såväl fysisk som digital form. Han är förutom grundare/VD till Invigos, vars nylanserade produkt erbjuder AI-baserad inspiration och vägledning till en välskriven text, även kajakinstruktör i Friluftsfrämjandet. Han har arbetet på fem kontinenter som teknikchef på ABB och Ericsson och som grundare av tre teknikbolag. Det finns en djup och varm relation till matematik hos Martin med trippla ingenjörsexamina från KTH och MIT. Han har även en personlig relation till föreningen då hans far stöttar elever på Mattecentrum i Gävle så verksamheten ligger honom extra nära hjärtat.

Leo Wallin, ledamot, vice ordförande

Leo Wallin är affärsutvecklingskonsult för Shipley Sweden AB. Han har även en lång ideell erfarenhet. För närvarande är han styrelseledamot och projektledare för Sveriges Ingenjörer distrikt Skåne och är en founding member av Global Shapers Stockholm, ett initiativ av World Economic Forum. De senaste åtta åren har han varit förtroendevald på olika styrelse-, valberednings- och revisorsuppdrag inom Sacofederationen, bland annat Saco Studentråd, Naturvetarna och LSU som är en paraplyorganisation för Sveriges ungdomsorganisationer.

Henrik Wedberg, ledamot

Henrik Wedberg var en av de allra första eleverna i Mattecentrum och besökte räknestugan kontinuerligt under hela gymnasietiden. Han har även arbetat som verksamhetsutvecklare på kansliet och känner därför Mattecentrums verksamhet och ”själ” väl. Därför spelar Henrik en viktig roll för att föreningen ska kunna behålla grundtanken och syftet i strategiarbetet. Henrik har en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning marknadsföring och arbetar idag som digital operations manager på mediebyrån IUM.

Björn Westerholm, ledamot

Björn Westerholm är en utpräglad entreprenör som arbetat många år som VD för tillväxtföretag för olika högteknologiska företag. Idag är han koncernchef för det börsnoterade myFC Holding AB. Björns specialkompetens finns inom finansstrategier, strategier för marknadsintroduktion och speciellt inom högteknologiska vertikala hård- och mjukvarurelaterade tekniker. De senaste 20 åren har arbetat mycket nära forskning, utveckling och patentering av forskningsresultat, inte sällan i samarbete med högskolevärlden. Björn har en gedigen styrelseerfarenhet både från näringsliv och ideell verksamhet, idag bland annat i styrelsen för myFC Option och Kapital AB och SMEsweden.

Medlemmarna i Mattecentrums styrelse erhåller 200 kr per möte för sina uppdrag.

Kontakta styrelsen:
styrelse@mattecentrum.se


Valberedning

Jannike Kohinoor 

Christer Mattsson

Kontakta valberedningen 


Ledning

Karolina Lisslö, Generalsekreterare Mattecentrum

Generalsekreterarens lön utgår med 600 000 kr per år samt en pensionsavsättning på 5 %. 

Kontakta Karolina


Dokument

(Dokumenten öppnas i nya fönster)

Dokumentarkiv