Meny

Meny

Styrelse, ledning och dokument

Mattecentrums vision

Mattecentrum ska verka för att varje student erbjuds gratis mattehjälp där tillgänglighet och individanpassning är i fokus. Målet är att motivera och inspirera till kunskap.  


Styrelse

Mattecentrums styrelse består av:

Christer Mattsson, ordförande

Christer Mattsson har examen från Lunds universitet i matematik och datalogi på Matematikerlinjen, han har även forskarstuderat inom området algoritmteori inom datalogi. Idag är han Head of Quality & Corporate Responsibility på IT-företaget Tieto, och arbetar mycket med verksamhetseffektivitet, arbetsmetoder,  riskhantering och hållbarhet. Sedan 80-talet är han är även reservofficer inom försvarsmakten. Christer brinner för frågor som rör utbildning, medborgerliga rättigheter samt teknik och miljö.

Johanna Hedgårdh, ledamot

Lina Hultqvist, ledamot

Stavros Louca, ledamot

Marta Sandén, ledamot

Marta Sandén är journalist med inriktning IT och utbildad jurist. Hon har en bakgrund som utrikeskorrespondent, chefredaktör, kommunikationschef, entreprenör och nätverksbyggare. Marta är grundare av av SeniorNet Sweden och medgrundare av Transfer.nu. Hon har suttit bl a i styrelsen för Friluftsfrämjandet och är sedan 2012 styrelsemedlem i Svenska Europarörelsen. Idag arbetar Marta för Europeiska kommissionen som expert inom digitala frågor och är en aktiv mentor för ett flertal unga adepter vid Utrikespolitiska institutet. 

Carl Schwieler, ledamot

Carl Schwieler är advokat och delägare i advokatfirman DLA Piper och är även bland annat rådgivare för Centrum för Socialt Entreprenörskap Sverige samt medlem i Fryshusets advisory board för Institutet för Sociala Effekter.

Leo Wallin, ledamot

Henrik Wedberg, ledamot
 

Medlemmarna i Mattecentrums styrelse är inte arvoderade för sina uppdrag.

Kontakta styrelsen: styrelse@mattecentrum.se


Valberedning

Anna Adolfsson

Jannike Kohinoor

Kontakta valberedningen 


Ledning

Karolina Lisslö, Generalsekreterare Mattecentrum

Generalsekreterarens lön utgår med 504 000 kr per år samt en pensionsavsättning på 5 %. 

Kontakta Karolina


Handlingar inför riksårsmötet 2017


Dokument

(Dokumenten öppnas i nya fönster)

Dokumentarkiv