Meny

Meny

Styrelse, ledning och dokument

Mattecentrums vision

Mattecentrum ska verka för att varje student erbjuds gratis mattehjälp där tillgänglighet och individanpassning är i fokus. Målet är att motivera och inspirera till kunskap.  


Styrelse

Mattecentrums styrelse består av:

Christer Mattsson, ordförande

Christer Mattsson har examen från Lunds universitet i matematik och datalogi på Matematikerlinjen, han har även forskarstuderat inom området algoritmteori inom datalogi. Idag är han Head of Quality & Corporate Responsibility på IT-företaget Tieto, och arbetar mycket med verksamhetseffektivitet, arbetsmetoder,  riskhantering och hållbarhet. Sedan 80-talet är han är även reservofficer inom försvarsmakten. Christer brinner för frågor som rör utbildning, medborgerliga rättigheter samt teknik och miljö.

Ivar de la Cruz, ledamot

Ivar de la Cruz är förbundsordförande för Naturvetarna och styrelseledamot i SACO. Ivar driver även Science4nxg som har målsättningen är att stärka intresset för naturvetenskap och teknik i grundskolan.

Emil Gustavsson, ledamot

Emil Gustavsson har sedan flera år tillbaka varit aktiv i Sveriges Elevkårer och sitter nu som ordförande för samma organisation. Utöver sitt uppdrag studerar Emil industriell ekonomi på Chalmers i Göteborg.

Li Ljungberg, ledamot

Li Ljungberg har en civilekonomexamen i internationellt företagande och marknadsföring. Li arbetar på Teknikföretagen som projektledare inom kompetensförsörjning, utbildning och ungdomskommunikation för att teknikbranschen ska ha kvalificerad personal att anställa i Sverige.

Marta Sandén, ledamot

Marta Sandén är journalist med inriktning IT och utbildad jurist. Hon har en bakgrund som utrikeskorrespondent, chefredaktör, kommunikationschef, entreprenör och nätverksbyggare. Marta är grundare av av SeniorNet Sweden och medgrundare av Transfer.nu.
Hon har suttit bl a i styrelsen för Friluftsfrämjandet och är sedan 2012 styrelsemedlem i Svenska Europarörelsen. Idag arbetar Marta för Europeiska kommissionen som expert inom digitala frågor och är en aktiv mentor för ett flertal unga adepter vid Utrikespolitiska institutet. Marta Sandén är gift med journalisten Weje Sandén och har två vuxna barn.

Katarina Stensson, ledamot

Katarina Stensson är utbildad civilingenjör i teknisk fysik. Hon doktorerar nu inom fysik på KTH, där hon också är doktorandrepresentant i ledningsgruppen för avdelningen Tillämpad fysik. Även team lead och ordförande för den ideella föreningen L:ara, som utvecklar digitalt utbildningsmaterial för utvecklingsländer. Katarina var tidigare projektledare och styrelseledamot i Womengineer, och är initiativtagare till det nationella eventet Introduce a Girl to Engineering Day.

Medlemmarna i Mattecentrums styrelse är inte arvoderade för sina uppdrag.

Kontakta styrelsen: styrelse@mattecentrum.se


Valberedning

August Bergöö

Hala Mohammed

Kontakta valberedningen 


Ledning

Karolina Lisslö, Generalsekreterare Mattecentrum

Generalsekreterarens lön utgår med 504 000 kr per år samt en pensionsavsättning på 5 %. 

Kontakta Karolina


Handlingar inför riksårsmötet 2017


Dokument

(Dokumenten öppnas i nya fönster)