Meny

Meny

Om Mattecentrum

Mattecentrum erbjuder kostnadsfritt stöd i matematik både via fysiska mötesplatser och digitala verktyg. Vårt syfte är att stärka det matematiska självförtroendet hos barn och unga och accelerera deras matteresa. Det spelar ingen roll vilka förkunskaper ett barn har eller vilken målsättning man har satt för sig själv, alla är lika välkomna till oss. 

Med det som utgångspunkt blir Mattecentrums samhällsuppdrag tydligt: att erbjuda stöd och vägledning för ökat matematiskt självförtroende. 

Mattecentrum sammanför företrädare från näringsliv, akademi och civilsamhället. Detta brobyggande främjas av att Mattecentrum som organisation är demokratiskt uppbyggd, opolitisk samt religiöst obunden.

 

 


Mattecentrums löfte

Mattecentrum stärker det matematiska självförtroendet hos barn och unga och accelererar deras matteresa.

Vision och mission

Mattecentrum verkar för att varje elev erbjuds gratis lättillgängligt matematikstöd med individen i fokus. Målet är att lyfta matematikens möjligheter i samhället och samtidigt motivera och inspirera till kunskap på ett lustfyllt sätt.  

 Mattecentrum ska utan vinstintresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med hjälp av förebilder och erbjuda gratis matematikstöd i olika former som ett effektivt komplement till skolan. Det spelar ingen roll om man har kört fast, vill klara av ett prov, vill utmanas lite extra eller höja sina betyg. Oavsett hur stort eller litet målet är så finns vi för alla. 


Organisation

Mattecentrum grundades 2008, är politiskt och religiöst obundet och drivs utan vinstintresse. 

Mattecentrum består av 14 medlemsföreningar över hela landet som tillsammans tillsätter Mattecentrums styrelse. Styrelsen utser i sin tur kansliet som sitter i Stockholm.

De anslutna medlemsföreningarna finns representerade i de städer där Mattecentrum har verksamhet. När du blir medlem i Mattecentrum blir du medlem i medlemsföreningen i den stad som du bor närmast. Alla medlemsföreningar har varsin styrelse och arrangerar årsmöten. Representanter från medlemsföreningarna deltar i Mattecentrums årsmöte och väljer Mattecentrums styrelse.

Bli medlem i Mattecentrum så kan du påverka verksamheten

Är du redan medlem och vill engagera dig i styrelsearbete?