Meny

Meny

Om Mattecentrum

Mattecentrum är en ideell förening som sedan 2008 erbjuder gratis läxhjälp i matte till barn och unga.

Mattecentrum är en oberoende ideell förening grundad 2008, vars syfte är att utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället.  Vi vill inspirera med förebilder och erbjuda gratis matematikstöd i olika former som ett effektivt komplement till skolan. Föreningen verkar som en knytpunkt och ledande mötesplats för utbildningsstöd i främst matematik samt STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Mattecentrums är en viktig drivkraft för att skapa kostnadsfritt, tillgängligt och inkluderande material för alla elever som vill och behöver bli bättre i matematik. Mattecentrum sammanför företrädare från näringsliv, akademi och civilsamhället. Detta brobyggande främjas av att Mattecentrum som organisation är demokratisk uppbyggd, opolitisk samt religiöst obunden.


 


Mattecentrums vision

Mattecentrum verkar för att varje elev erbjuds gratis matematikstöd där tillgänglighet och individ är i fokus. Målet är att lyfta matematikens möjligheter i samhället och samtidigt motivera och inspirera till kunskap på ett lustfyllt sätt.

Mattecentrums mission

Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder och erbjuda gratis matematikstöd i olika former som ett effektivt komplement till skolan.

Mattecentrums kärnvärden


Tillgängliga – gratis och tillgängliga för alla
Eleven först – utifrån elevers behov och villkor
Trygghet – i matematik, i verksamheten och i föreningen


Organisation

Mattecentrum består av 21 medlemsföreningar över hela landet som tillsammans tillsätter Mattecentrums styrelse. Styrelsen utser i sin tur kansliet som sitter i Stockholm.

Mattecentrums anslutna medlemsföreningar som var för sig har sitt säte i städer där Mattecentrum har verksamhet. När du blir medlem i Mattecentrum blir du medlem i  medlemsföreningen i den stad som du bor närmast. Alla Medlemsföreningar har varsin styrelse och arrangerar årsmöten. Representanter från medlemsföreningarna deltar i Mattecentrums årsmöte och väljer Mattecentrums styrelse.

Bli medlem i Mattecentrum så kan du påverka verksamheten