Meny

Meny

Nyheter och blogginlägg

Det här händer i Mattecentrum

 • Matematik och språk – att knäcka koden

  Blogginlägg

  Att både läsförståelse och matematik fick försämrat resultat i PISA-undersökningen 2023 är inte en slump. Språket är centralt när det kommer till att lära sig matematik. Det är Mattecentrum övertygade om. Det är också en bakgrund till vårt partnerskap med Akelius Foundation.  

  Mattecentrum strävar efter strategiska partnerskap där vår expertis kan komplettera andra initiativ. Därför är samarbetet med Akelius Foundation så värdefullt. Deras treåriga donation till Mattecentrum möjliggör en gemensam framåtriktad insats för att belysa just detta.  

  Vikten av språk

  Språkets betydelse är fundamental. Det formar vår verklighet och tänkande. Akelius Foundation erbjuder en välutvecklad pedagogisk plattform med kostnadsfria digitala språkkurser. Dessa kurser är utformade för att lätt kunna förstås och tillgodogöras, även i utmanande miljöer som flyktingläger. Med en pedagogisk strategi och digital plattform är kurserna tillgängliga för alla som är nyfikna på att lära sig ett nytt språk. 

   Språkkurserna hittar du här. I nuläget finns de på följande språk: 

  Community Learning 

  Community Learning är en annan central del i Mattecentrums verksamhet. Där finns en samsyn inom vårt partnerskap med Akelius Foundation. Att lära tillsammans med andra är nyckeln till att knäcka koden. I Mattecentrums verksamhet ser vi hur deltagare utvecklas kunskapsmässigt genom att både förklara och återberätta vad de lärt sig.  

  Många av våra före detta deltagare blir volontärer hos oss. På vårt aktiva forum, pluggakuten.se, stöttar och hjälper medlemmar varandra över olika ämnesområden. Det är ett tydligt exempel på hur kunskap kan utvecklas genom att dela med sig. 

  Vi fördjupar oss ytterligare i denna fråga i ett avsnitt av podden Mattesnack där vi möter Akelius Maths VD Samuel Bengmark. Samuel berättar om de unika utmaningar som uppstår när traditionella utbildningsmiljöer inte är tillgängliga och bakgrunden till att Akelius Math Lab startades. Men samtalet fokuserar också mycket på betydelsen av att lära sig själv genom att lära andra. Lyssna gärna här. 

   Vårt mål är att genom samarbetet med Akelius Foundation främja förståelsen för språk- och matematikinlärning hos föräldrar och vuxna som är involverade i barnets kunskapsresa. I syfte att kunna stödja barnen på bästa möjliga sätt. Vi strävar också efter att öka medvetenheten bland både unga och föräldrar om de gratis språkresurser som erbjuds av Akelius Foundation, och hur dessa resurser kan främja utvecklingen inom matematik och språk. 

   

   

 • Välkommen till Mattecentrum, Nellie

  Blogginlägg

  Nellie Strand är ny på Mattecentrum sedan april 2024. Vi fick en liten pratstund med henne.  

  Berätta lite om dig själv och din bakgrund: 

  Jag kommer senast från en organisation som heter Drivhuset Stockholm där jag har jobbat som affärsutvecklare och projektledare. Drivhuset agerar innovationsstöd för studenter på två lärosäten i Stockholm, SU och Södertörn.  Jag har stöttat studenter som redan har startat bolag eller som går i tankar att göra det. Vidare har jag varit projektledare för #Hackyourworld som är ett samägt inspirations-och programmeringsevent(hackaton) av IBM, Ericsson och Drivhuset i syfte att stärka gymnasieelevers intresse för teknik, hållbarhet och entreprenörskap. Genom det hörde jag talas om Mattecentrum. Utbildningsmässigt har jag en bakgrund inom retorik och PR.  

  Vad kommer du göra på Mattecentrum?   

   Min roll kommer bli att jobba med Mattecentrums partnerskap och utveckla dem. Jag hoppas på att bidra till att bygga ännu starkare relationer för Mattecentrums räkning, både med näringsliv och akademi, vilket i sin tur kan skapa en mer jämlik tillgång på mattestöd för barn och unga. Jag tror på att man måste jobba tillsammans mellan olika sektorer för att adressera de utmaningarna.  

  Du är bara tre dagar in på din nya roll, men kan du berätta något om vad som varit utmärkande för Mattecentrum så här långt?  

  Det har varit en väldigt bra och trygg onboarding-process. Men det som slagit mig redan är Mattecentrums inställning till lärande. Man jobbar mycket med att stärka självförtroendet hos unga.  Fokus är inte på prestation utan hur man tar sig an kunskaper och man pratar mycket om att stärka ungas självkänsla och inte hetsa.  

   

  Tack för pratstunden Nellie och varmt välkommen till Mattecentrum!  

   

 • Ha med Mattecentrum i er Almedalspanel

  Blogginlägg

  Vår verksamhet ger oss en unik inblick i ungas utmaningar med matematikinlärning, utvecklingen av kunskapsmaterial och industrins behov av både matematikkunniga medarbetare. Vi har också stor erfarenhet av hur samverkan mellan ideell sektor och näringsliv kan generera vinster för alla sektorer samt uppföljning och rapportering inom effektmätning och effektstyrning.

   

  I Almedalen pratar vi gärna om:

  - Behovet av en STEM-strategi för Sverige.

  -fokus på vad som händer efter skoltid för inlärning och kunskapsinhämtning.

  -matematikkunskaper – hur står det egentligen till med dem?

  -kunskapsmaterial, fysiskt och digitalt, vad behövs?

  - Effektrapportering kopplat till företags ESG-arbete.

  Vill ni boka vår Generalsekreterare till er panel eller runda bords-samtal?

  Hör av er till:

  Maria Bucher
  maria@mattecentrum.se

 • Riksårsmöte i Mattecentrum 2024

  Blogginlägg

  Lördagen den 23 mars 2024 hölls riksårsmöte i Mattecentrum. Nya ledamöter som valdes in i Mattecentrums styrelse är Micaela Klingspor, Mia Kleregård och Melissa Dogo samt nyval av Christel Tholse Willers. Carina Tovi, styrelseordförande, valdes 2023 på ett mandat på två år och sitter kvar.

   

  Carina Tovi har en gedigen bakgrund som Chief Operating Officer och HR-direktör på Nordnet. Christel Tholse Willers återvaldes in i styrelsen på ett förnyat mandat. Robin Sullivan Lewis Christensen och Anders Österlund fortsätter sina mandatperioder. De valdes in på två år 2023. De nya ledamöterna har alla en stor mix av erfarenheter inom tech såväl som hållbarhet och samhällsutveckling. Mattecentrums styrelse reflekterar inte bara det ökade intresset för STEM-ämnen, särskilt matematik, utan också föreningens strävan mot framsteg och förnyelse

  Avgående ledamöter:

  Rebecka Wigsén, Karolina Lisslö Gylfe och Ulrika Sultan tackades av årsmötet av då deras mandatperioder är slut.

  Karolina Lisslö Gylfe och Marie Salamon tillsattes av årsmötet till Mattecentrums valberedning och kommer fortsätta att bidra till föreningens framgång och tillväxt. Deras arbete är avgörande för att säkerställa att styrelsen fortsätter att bestå av kompetenta och engagerade individer som delar Mattecentrums vision och mål.

  Läs mer om Mattecentrums styrelse här. 

 • Akelius Foundation ger donation till Mattecentrum

  Blogginlägg

  PISA-undersökningen 2023 visade på ett stort kunskapstapp bland elever i Sverige.

  En av fyra elever gick ut grundskolan utan fullständiga betyg 2022. 

   

  Mattecentrum skapar årligen 35 000 timmar för gratis läxhjälp i matematik på 22 orter.

   

  Akelius Foundation donerar nu 7,5 miljoner till Mattecentrum under en treårsperiod. Donationen möjliggör Mattecentrums fortsatta arbete med att ge kostnadsfritt mattestöd till unga.

  “Denna donation ger oss en trygghet i att forma en långsiktig insats för barn och ungas matematikkunskaper, säger Ellen Eriksson, generalsekreterare på Mattecentrum.