Meny

Meny

Nyheter och blogginlägg

Det här händer i Mattecentrum

Tillbaka till flödet

Hjälp ditt barn att lyckas i matematik: en föräldraguide

Blogginlägg

Bristande matematikkunskaper är en av de främsta orsakerna till att barn och unga i Sverige inte når gymnasiebehörighet eller inte går ut gymnasiet med godkända betyg. Grunden till goda kunskaper i matte läggs redan i tidig ålder. Barn som gått på förskolor som leker med matematiska begrepp visar sig få en motivation från start. Vi har sammanfattat en guide för föräldrar som innehåller några tips på hur du kan hjälpa ditt barn att lyckas med matematiken. 

Skapa en positiv attityd inför matematik 

Tänk på att förmedla en känsla av att det är möjligt att lära sig matematik. Undvik att överföra negativa upplevelser eller rädslor för matematik till ditt barn. Visa förståelse för det som är svårt. Säg till exempel ”jag ser att du tycker detta är svårt, om vi bryter ned det i mindre steg tillsammans så ska vi se om vi förstår..”  Har du själv haft svårt för matten? Tänk på hur du delar dina egna erfarenheter. Visa på hur du själv löst det, säg inte ”jaa, matte är supersvårt, suck”.  

Skapa en lämplig studiemiljö

För att studera matematik behöver man vara i en lugn miljö. Stäng av tv:n, tänk på belysningen. Avsätt tid för läxläsningen. En kvart innan middagen är kanske inte det bästa studieupplägget, utan försök planera tiden.  

Använd praktisk tillämpning av matematik 

Ge exempel på hur man kan integrera matematik i vardagliga situationer. Kanske genom att laga mat ihop, multiplicera receptinnehåll, väga saker, räkna ut budgeten hemma. Tänk på att det ska vara åldersanpassat. Om du går i skogen med ditt mindre barn kanske ni kan sortera kottar i storleksordning för att påbörja matematiska koncept och problemlösning. Ett annat förslag är att jämföra sakers storlek. Är en lång pinne lika stor som en rund sten? Här kan man börja prata om begrepp som ”area” och ”volym”. Ett annat tips är att spela brädspel ihop och låt barnet räkna poäng etc. Bra spel är till exempel Yatzy eller Monopol.  

Har ni kört fast i en matteuppgift?

Dela upp uppgiften i det som förstås och det som inte förstås. Ställ följande frågor:

  • Vad efterfrågas egentligen i uppgiften?
  • Vad är det du inte förstår, är det vissa ord, begrepp eller är det ett räknesätt?

Det som efterfrågas kan till exempel vara något som ska räknas ut eller något som ska ställas upp för att sedan räknas ut och ofta är det som efterfrågas just det som kommer stå i facit. Om det är specifika delar i uppgiften ni inte förstår ska du kolla upp det genom att exempelvis bläddra tillbaka i matteboken för att fräscha upp minnet kring räknesättet, slå upp orden eller försök förklara begrepp barnet inte förstår.

När ni väl identifierat vad barnet inte förstår och samlat på er kunskap för att förstå det, läs om uppgiften igen för att se helhetperspektivet.

Använd rätt resurser och verktyg

Matteboken.se är vårt kostnadsfria digitala matte-bibliotek. Där har vi avsnitt för: 

-årskurs 3 

-årskurs 4

-årskurs 5

-årskurs 6

-årskurs 7

-årskurs 8

-årskurs 9

-matte 1

-matte 2 

-matte 3

-matte 4 

-matte 5

Varje avsnitt innehåller matte-övningar, teori- och videolektioner.  

Vi har även ett avsnitt som heter ”kul med matematik” som innehåller mer lekfulla matte-övningar.  

 

Kommunicera med matematikläraren

Ha en dialog med ditt barns matematiklärare. Vad ser denne? Saknas det kanske grundkunskaper inom vissa matematiska begrepp? Grunden är viktig i matematik, be att få extra uppgifter kopplat till detta.  

Glöm inte att ha roligt med matten och att du alltid är varmt välkommen till oss!