Meny

Meny

Nyheter och blogginlägg

Det här händer i Mattecentrum

Tillbaka till flödet

Gästinlägg: Matematikens centrala roll i framtidens gröna och digitala utmaningar

Blogginlägg

Har du någonsin undrat över matematikens roll i framtidens gröna och digitala omställning? I rapporten "Kunskap för framtiden: STEM i ljuset av den gröna och digitala omställningen", belyses den avgörande roll som STEM-utbildning, och särskilt matematik, spelar för att forma vår framtid.[1] Här delar jag några tankeväckande insikter och resultat från rapporten.

En av de mest slående upptäckterna från rapporten är den ökande efterfrågan på både gröna och digitala kompetenser på arbetsmarknaden. Vår analys av jobbannonser visar att antalet annonser som efterfrågar en digital eller grön kompetens har fördubblats sedan 2020. Noterbart är att många av dessa positioner kräver matematiska färdigheter.

Företag upplever i dagsläget svårigheter med att rekrytera medarbetare med rätt kompetens inom STEM-områdena, vilket försvårar deras möjligheter att bidra till en grön omställning. Detta gäller inte minst för positioner som kräver matematiska färdigheter.

Trots detta ökande behov av matematiska färdigheter på arbetsmarknaden uppvisar skolan negativa trender. Enligt internationella studier är svenska elevers intresse för matematik lägre jämfört med andra länder. Dessutom har antalet sökande till naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet minskat fem år i rad.

 

Föreställ dig att utveckla algoritmer för självkörande elbilar, beräkna energieffektiviteten i våra hem, lösa komplexa problem i klimatvetenskapen eller jobba med hållbarhetsrapportering. Alla dessa möjligheter kräver en solid förståelse för matematik. Så om du är passionerad för att lösa klimatkrisen, drömmer om att skapa nästa stora app, eller bara strävar efter en stabil och eftertraktad karriär, så kan matematik vara din gyllene biljett.

Med matematiken som verktyg kan vi förstå och hantera komplexa system, förutse förändringar, lösa problem och fatta välgrundade beslut. Vi blir rustade att tackla allt från klimatförändringar till digital transformation. Samhället behöver fler som behärskar dessa färdigheter.

Fortsätt att utforska, lära och växa med Mattecentrum. Tillsammans kan ni göra skillnad och forma en grönare, mer digital och hållbar framtid.

Mot en hållbar framtid genom matematik,

Nima Farrahi
Projektledare och utredare på Naturvetarna, författare till rapporten ”Kunskap för framtiden: STEM i ljuset av den gröna och digitala omställningen”

 

[1] STEM är ett paraplybegrepp för ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.