Meny

Meny

Nyheter och blogginlägg

Det här händer i Mattecentrum

Tillbaka till flödet

Matteboken.se utökas

Blogginlägg

Idag släpps den femte gymnasiekursen av den arabiska versionen av Matteboken.se. En sista pusselbit för att bli det bästa kostnadsfria och digitala matematikmaterialet för arabisktalande elever. Materialet har tagits fram i samarbete med Saab AB, med förhoppning om att fler ska få tillgång och möjlighet att öka sina matematikkunskaper.

Nu finns alla fem delar av gymnasiekurserna att läsa och ta del av på Matteboken.se på arabiska. Matte 5 är ett verktyg som innehåller all teori som en elev behöver för att klara sig igenom sina mattestudier i Sverige. Allt material har skrivits av matematiker med pedagogisk erfarenhet och följer Skolverkets ämnes- och kursplan så att varje elev, lärare och förälder kan lita på att eleven lär sig rätt moment.

”Att ge förutsättningar för mer jämlika utbildningsmöjligheter är ett självklart val för oss. Att fler personer får stöd i att klara av och utöka sin kunskapsinhämtning är viktigt, både för enskilda elever och för samhället i stort. Därför är vi stolta att kunna vara med och bidra”, säger Fredrik Moberg på Saab AB, som samordnar arbete med hållbarhet och samhällsengagemang.

Matteboken.se finns idag på svenska och arabiska och versionerna innehåller samma teoritexter, interaktiva räkneuppgifter och exempel. Det gör det möjligt att växla mellan svenska och arabiska för att på ett lättare sätt lära sig svenska termer parallellt.

”Utbildning och kunskap är en demokratisk fråga och alla har rätt till det. Kostnadsfritt och rätt utbildningsmaterial är en grundförutsättning för att det ska ske. Vi vill lyfta individer och matematikens möjligheter i samhället, därför är denna översättning till arabiska en viktig del av det Mattecentrum arbetar med”, säger Mattecentrums generalsekreterare Dicran Sarafian.

I augusti 2020 släppte Mattecentrum den fjärde gymnasiekursen på arabiska på Matteboken.se och hade under det året över 130 000 unika besökare i Sverige och globalt.