Meny

Meny

Nyheter och blogginlägg

Det här händer i Mattecentrum

Tillbaka till flödet

Mattecentrum skriver högskoleprovet!

Blogginlägg

Oscar Nilsson, projektledare Mattecentrum Helsingborg

Det är lördagsmorgon den 8 maj 2021. Klockan slår snart 8.00 och 30 000 elever ska just sätta sig för att påbörja högskoleprovet. På andra sidan väntar 17 volontärer från Mattecentrum och medlemmar i Sveriges ingenjörer på att få lösa matteuppgifterna när provet blir offentligt. Projektledaren från Mattecentrum Helsingborg, Oscar Nilsson ska leda gruppen. Måndagen den 10 maj blir provet offentligt. Alla kan pusta ut förutom Mattecentrums volontärer. Efter fyra intensiva timmar har Mattecentrums volontärer svar, lösningar och ett matte-quiz redo för svenska folket att ta del av på Mattecentrums hemsida.

- De flesta dagstidningar i Sverige lägger ut Quiz för den svenska orddelen, men sällan ser man något om matematiken, säger Oscar.

Oscar fick genom Mattecentrums nätverk ihop en grupp volontärer från hela Sverige.

- Det mest positiva med uppgiften var att få samlas och göra något vi brinner för tillsammans och att kunna bistå alla som väntar ivrigt på sina svarsresultat, säger Oscar.

Matematikdelen i högskoleprovet utgör närmare hälften av den totala provtiden. Den innehåller grunderna som ska förutspå ens förmåga att kunna studera på universitetet.

- Högskoleprovet betyder mycket. Att alla får en extra chans som kan förändra folks framtid. Det kan bli livsavgörande när man ökar sina resultat med bara några få procent för att kunna komma in på sin drömutbildning. Att få stötta Mattecentrum som är en gratis matematikplattform känns  helt rätt. Där alla kan få hjälp, med material, lösningar, exempel och volontärer som hjälper till som mattecoacher. Där pengar inte spelar roll och att alla ska få en lika chans. På Mattecentrum behöver man till skillnad från annan läxhjälp varken betala eller logga in, allt ligger öppet. För mig handlar det om någonting större, tillgång till extra stöd ska vara en självklarhet, där inga hinder ska finnas för den som vill försöka lära sig mer.

Hos en del väcker matematiken ren och skär ångest. Fenomenet kallas matteångest. En ny rapport från Sveriges Ingenjörer visar att matematik har den lägsta genomsnittliga betygspoängen i såväl årskurs 6 som årskurs 9. Resultaten har dessutom försämrats under de senaste åren. Den största skillnaden i betygsgenomsnitt finns mellan barn vars föräldrar har högre utbildning och barn vars föräldrar saknar högre utbildning.

För många är matematikdelen i högskoleprovet den stora haken. Speciellt för dem som är nya till det svenska språket. Många känner en rädsla inför den kvantitativa delen. Man ska verkligen inte vara rädd för den. Den ska vara lika självklart som svenska orddelen, säger Oscar.

Oscars förhoppningarna för framtiden är att jobba mer på attityden kring matematik. Att göra det så intressant som det förtjänar.

- Att inte vara rädd för matte är en stor fråga. Det handlar om att få en bra utbildning i grunden och en stor del handlar om attityden till matten. Det är okej att tycka att det är svårt, det är okej att inte kunna allt. Det handlar inte om att alla som kan matte är en klubb som tillhör vissa. Man kan motverka rädslan genom att träna. Viktigaste är att våga fråga någon när man inte förstår och att ta sig tid för att förstå uppgiften och försöka se helhet.

- Jag hade en professor som jämförde dagens matteundervisning med konstutbildning. Skillnaden är att det enda du får lära dig i matematik är att måla staket. Det finns begränsningar med dagens undervisning när man inte tar in problemlösningsdelen på ett sätt så att man utvecklar sina förmågor att lösa problem. Det är vad matematik handlar om. Där kan man hitta en stor glädje även om man inte väljer att jobba med matematik senare i livet. Det finns många uppfinningsrika vardagliga anknytningar på olika sätt. Många pratar om hur matematik är ett helt språk som kan beskriva hela världen. Tyvärr får vi bara se en liten del som slutar i att vi kommer fram till ett svar med en siffra som ska stämma överens med ett facit.

- Matematik kommer inte gratis för alla som man tror. Man ska lära sig ett nytt språk som tar tid och kräver arbete. Matematik handlar också om en mognad, desto mer du använder det desto säkrare blir man. Det finns en gyllene gräns när man går från att staka sig fram till att det börjar flyta på. Man får ge det en chans och öva mycket. Som i andra språk är nyckeln att börja tidigt, avslutar Oscar.

Kanske kan vi ta udden av matteängslan genom att prata mer om vad matematik är och kan vara, även utanför matematiklektioner. Ingjuta självförtroende och bryta mönster som inte gynnar oss. Kanske är det dags för oss att börja måla mer än staket.

Tack till Mattecentrums volontärer som bidrog till svar och lösningar Oscar, Hans, Ellinor, Mats, Johan, Anna, Dag, David, Björn, Dimitrios, Fatime, Sven, Sten, Torgil, Filip, Lukas, Philip, Marie och David.