Meny

Meny

Nyheter och blogginlägg

Det här händer i Mattecentrum

Tillbaka till flödet

Mattecentrums koncept i Norden får stöd av NCC

Nyhet

Nu vill byggkoncernen NCC ta ett större ansvar för unga människors mattekunskaper i hela norden. Sedan två år tillbaka har NCC huvudsponsor till Mattecentrum. Nu utökas samarbetet till att även omfatta Mattecentrums systerföreningar i Norge och Danmark.

Byggkoncernen NCC har varit huvudsponsor för Mattecentrum sedan 2013. Det nya samarbetsavtalet som Mattecentrum och NCC har undertecknat gäller för de kommande tre åren. Den stora nyheten är att samarbetet nu även gäller Mattecentrums systerföreningar i Danmark och Norge.

För Mattecentrum i Sverige kommer samarbetet med att fortsätta med målsättningen att stärka svenska elevers möjlighet att uppnå sina kunskapsmål i matematik samt för att främja ett intresse för ämnet. Under den nya samarbetsperioden kommer bland annat ökade satsningar för tillgänglighet via webb, räknestugor och att gemensamt lyfta matematikens betydelse i samhället att genomföras.

I Danmark har Mattecentrums systerförening Matematikcenter erbjudit gratis hjälp i matte till elever över hela landet, i räknestugor och på webben, sedan 2011.

Mattesenter, Mattecentrums norska systerförening, startade upp sin verksamhet under våren 2015 med en räknestuga i Oslo. På sikt kommer även norska elever att erbjudas gratis mattehjälp på webben samt att fler räknestugor ska öppna över hela Norge.

Ett fokus i det nya samarbetsavtalet ligger på att öppna upp möjligheten för ytterligare spridning av konceptet till både Finland och Tyskland.

– Idag ligger de matematiska kunskaperna på en lägre nivå än historiskt. Samtidigt är matematik ett av de viktigaste basämnena, speciellt inom ingenjörsyrkena. Vi har stort behov av ingenjörer medan det förväntas bli brist på den kompetensen framöver. Vi vill därför bidra till att vända trenden för matematik och fortsätter stötta Mattecentrums utveckling, säger NCC:s vd Peter Wågström.

- Det är oerhört glädjande att våra gemensamma ansträngningar för att stärka elevers matematikkunskaper gett mersmak hos NCC, och jag tror att det är extra viktigt nu när läxrut tagits bort, säger Karolina Lisslö, generalsekreterare på Mattecentrum.

Läs pressmeddelandet