Meny

Meny

Nyheter och blogginlägg

Det här händer i Mattecentrum

 • Nya ledamöter i Mattecentrums styrelse

  Blogginlägg

  På riksårsmötet den 26 mars 2022 valdes en delvis ny styrelse för Mattecentrum. Erik Valtonen, Lovisa Bergström och Christel Tholse Willers valdes om som ledamöter, Björn Westerholm och Leo Wallin sitter kvar sedan föregående mandatperiod och fyra nya ledamöter valdes in i styrelsen. Karolina Lisslö Gylfe, naturvetare och biolog, Ekomodernisterna, sitter kvar som ordförande. 

  Nya styrelseledamöter är:

  Maria Lindholm Pellborn, Realtid 

  Ulrika Sultan, Örebro Universitet 

  Carina Tovi, Nordnet

  Rebecca Wigsén, Rädda Barnen

  Omvalda styrelseledamöter är:

  Erik Valtonen, Finlands statliga pensionsfond

  Christel Tholse Willers, konsult och föreläsare 

  Lovisa Bergström, DN

  Styrelseledamöter som sitter kvar sedan tidigare mandatperiod: 

  Björn Westerholm, myFC Holding

  Leo Wallin, Shipley Sweden AB

  Läs mer om Mattecentrums styrelse här.

  ”Mattecentrum har en viktig roll att spela när det kommer till att ge alla elever lika möjligheter att inhämta matematik-kunskaper, vi ser en stor efterfrågan på det vi erbjuder och har precis inlett ett stort strategiarbete för att kunna möta även framtidens behov av matematik-stöd. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla detta tillsammans med hela föreningen.” säger Karolina Lisslö Gylfe, ordförande för Mattecentrum.

  Styrelsen är vald av representanter från de 14 medlemsföreningarna runtom i landet. Marcus Näslunds mandatperiod var slut och riksårsmötet tackade av honom.

   

 • Mattecentrums riksårsmöte 2022!

  Blogginlägg

   

   

  Riksårsmötet är Mattecentrums högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i Mattecentrums styrelse. Styrelsen ska sedan företräda Mattecentrums medlemmar det kommande året. De ska förvalta och genomför de beslut som bestäms av medlemmarna!

  Alla styrelseledamöter och medlemmar är välkomna att delta som observatörer. Däremot är det bara det utsedda ombudet från respektive medlemsförening som har förslags-, röst-, och yttranderätt. Ombudet är skyldig att följa de beslut som medlemmarna tar på det lokala årsmötet

  Vill du vara med och påverka?

  Se när och var din lokala förening har sitt årsmöte här, delta, rösta och påverka hur det kommande året ska bli!

  Frågor om hur årsmötet funkar eller vill du komma i kontakt med oss? 

  Mejla styrelse@mattecentrum.se

 • Matteboken.se utökas

  Blogginlägg

  Idag släpps den femte gymnasiekursen av den arabiska versionen av Matteboken.se. En sista pusselbit för att bli det bästa kostnadsfria och digitala matematikmaterialet för arabisktalande elever. Materialet har tagits fram i samarbete med Saab AB, med förhoppning om att fler ska få tillgång och möjlighet att öka sina matematikkunskaper.

  Nu finns alla fem delar av gymnasiekurserna att läsa och ta del av på Matteboken.se på arabiska. Matte 5 är ett verktyg som innehåller all teori som en elev behöver för att klara sig igenom sina mattestudier i Sverige. Allt material har skrivits av matematiker med pedagogisk erfarenhet och följer Skolverkets ämnes- och kursplan så att varje elev, lärare och förälder kan lita på att eleven lär sig rätt moment.

  ”Att ge förutsättningar för mer jämlika utbildningsmöjligheter är ett självklart val för oss. Att fler personer får stöd i att klara av och utöka sin kunskapsinhämtning är viktigt, både för enskilda elever och för samhället i stort. Därför är vi stolta att kunna vara med och bidra”, säger Fredrik Moberg på Saab AB, som samordnar arbete med hållbarhet och samhällsengagemang.

  Matteboken.se finns idag på svenska och arabiska och versionerna innehåller samma teoritexter, interaktiva räkneuppgifter och exempel. Det gör det möjligt att växla mellan svenska och arabiska för att på ett lättare sätt lära sig svenska termer parallellt.

  ”Utbildning och kunskap är en demokratisk fråga och alla har rätt till det. Kostnadsfritt och rätt utbildningsmaterial är en grundförutsättning för att det ska ske. Vi vill lyfta individer och matematikens möjligheter i samhället, därför är denna översättning till arabiska en viktig del av det Mattecentrum arbetar med”, säger Mattecentrums generalsekreterare Dicran Sarafian.

  I augusti 2020 släppte Mattecentrum den fjärde gymnasiekursen på arabiska på Matteboken.se och hade under det året över 130 000 unika besökare i Sverige och globalt. 

 • Mattecentrum lanserar Livehjälpen!

  Blogginlägg

  Mattecentrum lanserar Livehjälpen, en ny digital mötesplats där elever kan träffa Mattecentrums volontärer i ett videomöte och få personlig hjälp med sina mattefrågor. Livehjälpen hittar du på Pluggakuten.se. Den är, liksom alla våra tjänster gratis och det kommer det alltid att vara.

  Coronapandemin vände upp och ner på vardagen för Mattecentrums volontärer och besökare. Mattecentrum fick ställa om för att inte tappa kontakten med eleverna. Därför startades en tillfällig lösning för elever att möta volontärer i ett one-to-one videomöte i Teams. Med mer tid och resurser så har Mattecentrum ett och ett halvt år senare en polerad version av denna prototyp. 

  "Vi är stolta och väldigt glada att öppna upp denna nya permanenta Livehjälpen. Här kommer Mattecentrums volontärer att vara tillgängliga för att hjälpa elever via video på bokade möten eller drop in. I framtiden vill vi se fler ämnen på Livehjälpen, men tills vidare gör vi det vi är allra bäst på, vilket är läxhjälp i matematik", säger Malin Roos, verksamhetschef på Mattecentrum.

  Livehjälpen finns till för alla som vill plugga i kapp, lära sig mer eller söker en matte kunnig att fråga om matematik. Tjänsten finns till för alla som känner oss men även för alla som bor på platser där Mattecentrum inte har möjlighet att finnas till fysiskt.

  "Digitaliseringen har sina möjligheter och utmaningar. Vi vet att tillgång till teknik inte är en självklarhet för alla, därför vill vi tipsa om de lokala bibliotek som finns där datorer finns att låna. Vi kommer aldrig ge upp våra fysiska räknestugor, men vi vill vara del av den digitala utveckling som sker för att bli dubbelt så tillgängliga och bra", säger säger Anna Haraldsson, medlems och föreningsansvarig på Mattecentrum.

  Livehjälpen hittar du på Pluggakuten.se. Den är, liksom alla Mattecentrums tjänster gratis.

 • Mattecentrum gör en andra säsong av podcasten Har du beSTEMt dig!?

  Blogginlägg

  Jämställdhet och fler kvinnor till matematik avancerade utbildningar står i fokus även för den andra säsongen av Har du beSTEMt dig?

  Frågetecken klaras upp när vi får ta del av elva kvinnors resor in i en bransch där data, teknik och analys står i blickfånget i kombination med design, journalistik och samhällsengagemang. 

  Denna säsong har liksom den första ett ändamål. Att inspirera fler unga kvinnor att söka till en matematikavancerad utbildning. Vilka frågor ställer vi oss? Vad har vi för synsätt kring en sådan utbildning? Och vem kan söka den? 

  ”Att det råder en brist av tjejer inom teknik avancerade jobb är det ingen tvekan om. Det är viktigt att prata om detta ur ett jämställdhetsperspektiv och för att tillgodose rekryteringsbehoven inom industri och teknik. Vi vet att det finns potentiella talanger och att kunna fånga upp dessa är pusselbiten för att lösa framtidens problem på bästa sätt efter olika behov och personligheter” säger Dicran Sarafian, generalsekreterare på Mattecentrum

  Första avsnittet av säsong 2 släpps tisdagen den 24 augusti 2021. Du finner den här och där poddar finns:

  https://hardubestemtdig.libsyn.com/website

   

  Sammanfattning

  Mattecentrum gör en andra säsong av podcasten Har du beSTEMt dig för att inspirera fler unga kvinnor att söka sig till matematikintensiva utbildningar. Med denna podcast vill Mattecentrum ge större utrymme för kvinnliga förebilder att vidga våra vyer om vad en matematik avancerad utbildning kan innebära.