Meny

Meny

Koordinator Stockholm City

Som lokal koordinator ansvarar du för att hålla kontakt med skolor, rekrytera och bemanna volontärer till räknestugorna. Som koordinator för Stockholm City kommer du samarbeta med koordinatorerna för Stockholm nord och syd för att organisera info-möten för blivande volontärer. Du får stöd i ditt arbete av Mattecentrum Stockholms styrelse och Mattecentrums kansli.

När och var sker uppdraget

Koordinatorn förväntas vara nåbar på mail eller telefon inom en rimlig tidsram men själva uppdraget kan egentligen utföras valfria tider så länge verksamheten flyter på som den ska.

Minimiåtagande

Mattecentrum Stockholm City driver i dagsläget 10 räknestugor så räkna med att rollen omfattar 2 - 5 timmar i veckan som grund. Vill du sedan utveckla verksamheten ytterligare och ta dig an nya roliga projekt kan tidsåtgången öka.

Arvodering

Rollen är symboliskt arvoderad.

Intresserad? Skicka in din intresseanmälan redan idag till: anna@mattecentrum.se