Meny

Meny

Projekt Integral & Integration

 


Främjande av kunskap och Integration: Projekt Integral & Integration 

I det nordligaste av Sverige- I Haparanda, Kalix, Boden, Luleå och Piteå startade Mattecentrum 2016 projektet Integral & Integration. Ett projekt för nyanlända barn, unga och vuxna att få en första kontakt med svensk utbildning och stöd i matematik. 

Projektet har även fungerat som en mötesplats med det svenska föreningslivet, och matematikkunniga nyanlända har bidragit med sina kunskaper i vår läxhjälpsverksamhet på språk som arabiska och dari. 

Pdf på svenska


Fostering Education and Integration: The Integral & Integration Project

In the northernmost part of Sweden – in Haparanda, Kalix, Boden, Luleå, and Piteå – Mattecentrum launched the project "Integral & Integration" in 2016. This project aims to provide newly arrived children, youth, and adults with their first interaction with the Swedish education system and support in mathematics.

The project has also served as a meeting place between the newcomers and the Swedish community. Mathematically skilled newcomers have contributed their knowledge to our homework assistance programs, offering support in languages such as Arabic and Dari. Like many of Mattecentrum's projects, Integral & Integration (I&I) also went digital during the year, eliminating geographical barriers and assisting students all across the country.

Integral & Integration offers guidance in physical locations as well as digitally, through our Digital Math Labs.

Testimonials in english