Meny

Meny

Mattekonvent och Lovskolor

Lovskolor

Varje lov anordnar Mattecentrums medlemsföreningar lovskolor för att räkna matte. Vill du vara med på en lovskola kontakta din lokala projektledare.

Konvent 

Varje år anordnar Mattecentrums medlemsföreningar konvent inför nationellaproven. Kontakta oss om du vill veta mer!