Meny

Meny

Öppenhet och transparens

Öppenhet och transparens är grundläggande principer för Mattecentrums verksamhet. På så sätt säkrar vi tillförlitligheten i vårt arbete samtidigt som vi vårdar givarnas förtroende.

Mattecentrum är en ideell förening med stort samhällsansvar. Därför är givarnas förtroende mycket viktigt för oss. Vi följer Giva Sveriges insamlingsråd, Giva, kvalitetskod. Vårt 90-konto granskas också av svensk insamlingskontroll vilket är en garanti för att din gåva används så effektivt som möjligt.

Här nedan kan du läsa om hur Mattecentrum arbetar med öppenhet och transparens. 


 

 

 

 

Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor. Läs mer om Kvalitetskoden här!

Giva Sveriges kvalitetskod 

Giva Sveriges insamlingsråd, tillämpar en kvalitetskod för insamlingsorganisationer. Det är ett initiativ från insamlingsorganisationerna själva.

Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom branschen och därigenom stärka förtroendet för de som tillämpar koden.

Kvalitetskoden tar avstamp i följande områden:

  • Ändamål
  • Styrelsen
  • Styrning
  • Internkontroll
  • Insamling
  • Anställda och volontärer
  • Rapportering

En extern revisor granskar och intygar att Mattecentrum efterlever koden.


90-konto

Mattecentrums 90-konto granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det är en garanti för att din gåva används så effektivt som möjligt.

Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer med ett 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål och högst 25 procent till insamling och administration. Anledningen är att garantera att givarnas pengar når fram och inte försvinner längst vägen.