Meny

Meny

Bli samarbetspartner

Vårt löfte är att stärka det matematiska självförtroendet hos barn och unga och accelerera deras matteresa.

Genom ett sponsorskap kan ni stötta barn och ungas möjlighet till likvärdig kunskapsinhämtning inom matematik. Tillsammans kan vi säkra framtida kunskaper i matematik, en viktig fråga för framtidens kompetensförsörjning och innovationsförmåga. 


Områden vi vill jobba tillsammans kring

Globala målen 4

Ta ställning för att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Utbildning på lika villkor

Bygga förutsättningar för unga elevers beslut som gynnar Sveriges framtid. Matematik skiljer sig från andra ämnen. Skillnaden i betygsgenomsnitt mellan barn vars föräldrar har högre utbildning och barn vars föräldrar saknar högre utbildning är stor. Trots 1,5 års extra matteundervisning i skolan ser vi att betygen sjunker.

Framtidens kompetensförsörjning

Sveriges företag behöver mattekunniga medarbetare, nu och i framtiden. Digitaliseringen påverkar alla branscher och hållbarhetsutmaningarna kräver tekniska innovationer. Framtiden behöver en bredare grupp av människor med god kunskap inom teknik och matematik.

Kunskapshöjare

Tillsammans kan vi få människor att växa. Tillsammans med Mattecentrum kan ni bli en aktiv part i att stärka barn och ungas kunskaper i matematik och teknik.

Förebilder

Möjlighet att agera som förebilder och erbjuda anställda att engagera sig i Mattecentrum och vårt nätverk av politiker, kommuner, företag, volontärer. 


Det finns flera sätt som ditt företag kan stödja Mattecentrum på, huvudsponsor, sponsor, samarbetspartner eller pro-bono partner.

Vill ert företag bli en del av Mattecentrums resa?

Kontakta Generalsekreterare Ellen Eriksson på ellen@mattecentrum.se