Meny

Meny

God STEM-utbildning för alla!

Mattecentrum hjälper tusentals unga med matematik varje vecka. Ditt företag kan genom ett sponsorskap stötta elevernas möjlighet till likvärdig kunskapsinhämtning inom matematik. 


Områden vi vill jobba tillsammans kring!

Globala målen 4

Ta ställning för att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Utbildning på lika villkor

Bygga förutsättningar för unga elevers beslut som gynnar Sveriges framtid. Matematik skiljer sig från andra ämnen. Skillnaden i betygsgenomsnitt mellan barn vars föräldrar har högre utbildning och barn vars föräldrar saknar högre utbildning är stor. Trots 1,5 års extra matteundervisning i skolan ser vi att betygen sjunker.

Framtidens arbete

Sveriges företag behöver mattekunniga medarbetare, nu och i framtiden. Pågående digitalisering växer i alla branscher, framtiden behöver en bredare grupp av människor med god kunskap inom teknik och matematik.

Kunskapshöjare

Tillsammans kan vi få människor att växa. Tillsammans med Mattecentrum kan ni bli en aktiv part i att stärka barn och ungas kunskaper i matematik och teknik.

Förebilder

Möjlighet att agera som förebilder och erbjuda anställda att engagera sig i Mattecentrum och vårt nätverk av politiker, kommuner, företag, volontärer. 


Det finns flera sätt som ditt företag kan stödja Mattecentrum på, huvudsponsor, sponsor, samarbetspartner eller pro-bono partner.

Vill ert företag bli en del av Mattecentrums resa?

Kontakta Generalsekreterare Ellen Eriksson på ellen@mattecentrum.se