Meny

Meny

Nyheter och blogginlägg

Det här händer i Mattecentrum

Tillbaka till flödet

ABB:s forskningschef: ” Vi står inför tre jätteområden som kräver teknisk innovationsförmåga”

Blogginlägg

Mikael Dahlgren har läst teknisk fysik på Chalmers och har en doktorsexamen från Vienna University of Technology i Wien, Österrike. I dag är han forskningschef på ABB och leder arbetet med att säkerställa att ABB ligger i framkant teknologiskt.

Utöver sin roll på ABB är Mikael Dahlgren ordförande i Teknikföretagens FoU referensgrupp, han är styrelseledamot på WASP som finansierar forskning på AI och autonoma system samt sitter i styrelsen för WISE som är ett program-initiativ för materialforskning kopplat till hållbarhet och klimat.

 

Få personer har sådan inblick i innovations- och teknikområdets förutsättningar och framtid som han och vi får en pratstund för att höra hur han ser på matematik-kunskapernas utveckling i Sverige.

Vilka trender och tendenser ser du kring utveckling av matematikkunskaper?

”Matematik är ett språk som man behöver för att jobba tekniskt. Förstår du inte det logiska tänkandet så kommer du få problem senare. En matematisk formel är ett verktyg för att förstå verkligheten.

Idag sker utvecklingen snabbt inom områden knutna till matematik, machine learning är verkligen spjutspetsen för matematisk utveckling, kvantkryptografi och cyber säkerhet är andra enormt viktiga områden i takt med digitaliseringen. Kvantdatorer är ytterligare ett exempel där länder nu ser vem som kan komma först, ett ledande initiativ finns på Chalmers.”

Om vi blickar framåt – vad kommer ske med Sveriges innovationskraft utifrån att matematikkunskaperna ser ut att sjunka?

”Om vi inte har rätt nivå på grundläggande kunskaper, inte lika stor matematisk förmåga får vi inte lika bra ingenjörer och inte lika stark teknisk innovationskraft, då blir det svårt att göra tekniska framsteg. Vi står inför tre jätteområden som kräver teknisk kompetens och innovationsförmåga:

  • Klimatomställningen, vi behöver hitta nya lösningar, bättre sätt att omvandla energi, bättre sätt att transportera gods och människor.
  • Digitaliseringen, den sker fortare och fortare och kräver mer och mer kunnande.
  • Resilienta samhällen, vi behöver skapa system som är mer självförsörjande, matte är grundläggande i detta.”

Vad måste vi göra för att fler ska söka sig till matematik-avancerade utbildningar?

”Man måste frigöra mer tid för barn att läsa i skolan, titta över vad man lär sig och göra en rangordning. Det är svårare att välja bort än att välja till. Man bör också dela upp intresset redan på högstadiet och erbjuda särskild och allmän matte. Kanske vissa ska läsa en enklare nivå, men inte stoppa de som redan är duktiga. Lärarna måste ta tillvara på de som visar talang för matematik. Vi måste också få fler att vilja bli lärare i matematik, läraryrkets status måste höjas! ”

ABB är en av Mattecentrums huvudsponsorer, läs mer här.