Meny

Meny

Nyheter och blogginlägg

Det här händer i Mattecentrum

Tillbaka till flödet

Nya ledamöter i Mattecentrums styrelse

Blogginlägg

På riksårsmötet den 26 mars 2022 valdes en delvis ny styrelse för Mattecentrum. Erik Valtonen, Lovisa Bergström och Christel Tholse Willers valdes om som ledamöter, Björn Westerholm och Leo Wallin sitter kvar sedan föregående mandatperiod och fyra nya ledamöter valdes in i styrelsen. Karolina Lisslö Gylfe, naturvetare och biolog, Ekomodernisterna, sitter kvar som ordförande. 

Nya styrelseledamöter är:

Maria Lindholm Pellborn, Realtid 

Ulrika Sultan, Örebro Universitet 

Carina Tovi, Nordnet

Rebecca Wigsén, Rädda Barnen

Omvalda styrelseledamöter är:

Erik Valtonen, Finlands statliga pensionsfond

Christel Tholse Willers, konsult och föreläsare 

Lovisa Bergström, DN

Styrelseledamöter som sitter kvar sedan tidigare mandatperiod: 

Björn Westerholm, myFC Holding

Leo Wallin, Shipley Sweden AB

Läs mer om Mattecentrums styrelse här.

”Mattecentrum har en viktig roll att spela när det kommer till att ge alla elever lika möjligheter att inhämta matematik-kunskaper, vi ser en stor efterfrågan på det vi erbjuder och har precis inlett ett stort strategiarbete för att kunna möta även framtidens behov av matematik-stöd. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla detta tillsammans med hela föreningen.” säger Karolina Lisslö Gylfe, ordförande för Mattecentrum.

Styrelsen är vald av representanter från de 14 medlemsföreningarna runtom i landet. Marcus Näslunds mandatperiod var slut och riksårsmötet tackade av honom.