Meny

Meny

Mattecentrums styrelse

Styrelsen för Mattecentrum består av:

Karolina Lisslö, ordförande

Karolina Lisslö Gylfe är naturvetare och biolog med en bred erfarenhet från miljö- och hållbarhetsarbete i Sverige. Karolina är grundare av Bee Urban Sweden som redan 2007 påbörjade debatten om den biologiska mångfaldens betydelse för människan. Kunskap i kombination med kommunikation och kärlek till natur och teknik har lett till mångfaldiga priser inom kommunikation, hållbarhet och ledarskap. Under åren 2014-2021 verkade Karolina som Mattecentrums generalsekreterare. Idag är Karolina generalsekreterare för en annan miljöorganisation, samt har uppdrag som ledamot och rådgivare inom ämnena utbildning, hållbarhet och miljö.

Christel Tholse Willers, vice ordförande

Christel Tholse Willers är jurist i botten och har erfarenhet från flertalet branscher. Christel arbetade på Sveriges Television från 2001 med program som Wild Kids, Allsång på Skansen och Lilla Melodifestivalen. Hon var även projektledare och chef för Melodifestivalen 2002-2008 och 2015. Hon tillträdde som chef för SVT Malmö 2008. Vid Eurovision Song Contest i Malmö 2013 ingick hon i ledningen och var chef för kommunikation och PR. Mellan 2015 och 2017 var Christel VD för Utbildningsradion och drev en omfattande förändringsresa, som fortfarande pågår. Hon valde själv att kliva av i december 2017 och driver idag eget bolag som konsult och föreläsare.

Lovisa Bergström, ständig sekreterare

Lovisa arbetar som data scientist med fokus på redaktionell analys på Dagens Nyheter sedan två år tillbaka. Hon är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi från Linköpings Universitet med en kandidatexamen inom datateknik och en master i strategi och styrning. Hon skrev exjobb om kunskapsdelning på Ericsson och var under studieperioden verksamhetsansvarig för den ideella matematikföreningen aHead, där universitetsstudenter coachade gymnasieelever i matematik. Under två år satt hon med i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens studentråd, varav ett år som ordförande. Hon har tidigare styrelseerfarenhet från den ideella idrottsföreningen LSIF Campushallen i Linköping och Svenskt färgcentrum i Stockholm.

Lovisa har varit engagerad i Mattecentrum sedan hösten 2018 och är just nu volontär på S:t Eriks gymnasium varje vecka. Hon brinner för alla barns rätt till bra utbildning och chans att nå sin fulla potential eftersom matematikkunskaper och analytiskt tänkande kan öppna så många dörrar.

Leo Wallin, ledamot

Leo Wallin är affärsutvecklingskonsult för Shipley Sweden AB. Han har även en lång ideell erfarenhet. För närvarande är han styrelseledamot och projektledare för Sveriges Ingenjörer distrikt Skåne och är en founding member av Global Shapers Stockholm, ett initiativ av World Economic Forum. De senaste åtta åren har han varit förtroendevald på olika styrelse-, valberednings- och revisorsuppdrag inom Sacofederationen, bland annat Saco Studentråd, Naturvetarna och LSU som är en paraplyorganisation för Sveriges ungdomsorganisationer.

Erik Valtonen, ledamot 

Erik har en mångårig erfarenhet inom finansmarknaden. Han är idag vice ordförande i Finlands statliga pensionsfond. Dessutom är han senior rådgivare i Fjärde AP-fonden, IPM och Blue Diamond Asset Management AB. Eriks erfarenhet och gedigna kontaktnät inom finansmarknaden utgör en start styresekraft för Mattecentrum. 

Björn Westerholm, ledamot

Björn Westerholm är en utpräglad entreprenör som arbetat många år som VD för tillväxtföretag för olika högteknologiska företag. Idag är han fokuserad på sina egna investeringar och bolag så som BraEL och Grå Gåsen på Gotland.

De senaste 25 åren har han arbetat mycket nära forskning, utveckling och patentering av forskningsresultat, inte sällan i samarbete med högskolevärlden. Björns specialkompetens finns inom finansstrategier, strategier för marknadsintroduktion och speciellt inom högteknologiska vertikala hård- och mjukvarurelaterade tekniker.

Björn har en gedigen styrelseerfarenhet både från näringsliv och ideell verksamhet, idag bland annat i styrelsen för EuCAPS, BraEl Holding AB, Solart Energy AB, Grå Gåsen AB och SMEsweden.

Ulrika Sultan, ledamot

Ulrika arbetar på Örebro universitet som universitetsadjunkt i naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Hon är samtidigt doktorand i samma ämne vid Linköpings universitet och disputerar i sommar på en avhandling om flickors teknikintresse. Hon har ett starkt intresse för dessa frågor och det har lett till samarbeten med bland annat branschorganisationen Teknikföretagen och SVT:s Barnkanalen. Hon är dessutom engagerad i en organisation för STEM-utbildning (Science, Technology, Engineering, Math) av flickor i bland annat Nigeria. 

Carina Tovi, ledamot

Carina har lång erfarenhet som Chief Operating Officer på banken Nordnet. Med god insyn i finansbranschen och förmåga att leda arbetsgrupper genom komplexa regelverk kommer hon att bidra med viktiga perspektiv i Mattecentrums strategiarbete. Utöver det har hon lång erfarenhet av HR-utveckling och digitalisering. Brinner lite extra för utbildningsfrågor.

Rebecka Wigsén, ledamot

Rebecka har ett stort engagemang för Mattecentrum då hon tidigare jobbat på Mattecentrums kansli med strategiutvecklingsfrågor och som verksamhetschef. Sedan 2019 arbetar hon med företagssamarbeten på Rädda Barnen med fokus på längre samarbeten. 

Medlemmarna i Mattecentrums styrelse erhåller noll (0) kr per möte för sina uppdrag.

Kontakta styrelsen:
styrelse@mattecentrum.se


Valberedning

Anne Wolf 

Adam Rindeskär

Kontakta valberedningen 


Ledning

Ellen Eriksson, Generalsekreterare Mattecentrum

Generalsekreterarens lön utgår med 600 000 kr per år samt en pensionsavsättning på 5 %. 

Kontakta Ellen