Meny

Meny

Mattecentrums styrelse

Styrelsen för Mattecentrum består av:

Carina Tovi, ordförande

Carina har lång erfarenhet som Chief Operating Officer på banken Nordnet. Med god insyn i finansbranschen och förmåga att leda arbetsgrupper genom komplexa regelverk kommer hon att bidra med viktiga perspektiv i Mattecentrums strategiarbete. Utöver det har hon lång erfarenhet av HR-utveckling och digitalisering. Brinner lite extra för utbildningsfrågor.

Karolina Lisslö, vice ordförande

Karolina Lisslö Gylfe är naturvetare och biolog med en bred erfarenhet från miljö- och hållbarhetsarbete i Sverige. Karolina är grundare av Bee Urban Sweden som redan 2007 påbörjade debatten om den biologiska mångfaldens betydelse för människan. Kunskap i kombination med kommunikation och kärlek till natur och teknik har lett till mångfaldiga priser inom kommunikation, hållbarhet och ledarskap. Under åren 2014-2021 verkade Karolina som Mattecentrums generalsekreterare. Idag är Karolina generalsekreterare för en annan miljöorganisation, samt har uppdrag som ledamot och rådgivare inom ämnena utbildning, hållbarhet och miljö.

Christel Tholse Willers, ledamot

Christel Tholse Willers är jurist i botten och har erfarenhet från flertalet branscher. Christel arbetade på Sveriges Television från 2001 med program som Wild Kids, Allsång på Skansen och Lilla Melodifestivalen. Hon var även projektledare och chef för Melodifestivalen 2002-2008 och 2015. Hon tillträdde som chef för SVT Malmö 2008. Vid Eurovision Song Contest i Malmö 2013 ingick hon i ledningen och var chef för kommunikation och PR. Mellan 2015 och 2017 var Christel VD för Utbildningsradion och drev en omfattande förändringsresa, som fortfarande pågår. Hon valde själv att kliva av i december 2017 och driver idag eget bolag som konsult och föreläsare.

Ulrika Sultan, ledamot

Ulrika arbetar på Örebro universitet som universitetsadjunkt i naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Hon är samtidigt doktorand i samma ämne vid Linköpings universitet och disputerar i sommar på en avhandling om flickors teknikintresse. Hon har ett starkt intresse för dessa frågor och det har lett till samarbeten med bland annat branschorganisationen Teknikföretagen och SVT:s Barnkanalen. Hon är dessutom engagerad i en organisation för STEM-utbildning (Science, Technology, Engineering, Math) av flickor i bland annat Nigeria. 

Rebecka Wigsén, ledamot

Rebecka har ett stort engagemang för Mattecentrum då hon tidigare jobbat på Mattecentrums kansli med strategiutvecklingsfrågor och som verksamhetschef. Sedan 2019 arbetar hon med företagssamarbeten på Rädda Barnen med fokus på längre samarbeten. 

Anders Österlund

Anders Österlund är ansvarig för Ericssons Employer Branding och People Experience arbete i Sverige. Han har gedigen erfarenhet strategisk kompetensförsörjning och av att samarbeta med akademi och initiativ riktade mot ungdomar och studenter med över tio års erfarenhet. Anders är systemvetare i grund och botten men har lång erfarenhet av kommunikation, marknadsföring, försäljning och affärsutveckling. Han har innehavt roller inom stora globala bolag såsom Nordea och Tieto genom åren.

Robin Sullivan Lewis Christensen

Robin arbetar med att sätta människan i centrum för allt, oavsett om det gäller att utveckla nya tjänster eller processer eller att leda organisatoriska transformationer. Detta gör han i sin position som Innovationsledare på Ramboll Management Consulting, där han hjälper till att möjliggöra team, organisationer och system att nå sin fulla potential och gå mot en hållbar framtid.

 Robins nyfikenhet och intresse för Mattecentrum växte efter att han under de senaste sex åren som konsult har vittnat om potentialen hos matematiken när det gäller att bemöta och lösa samhälleliga och globala utmaningar. Han är nyfiken på att se om hans erfarenhet av att leda människor genom lärande och utvecklingsprocesser och förändringsledning kan hjälpa Mattecentrum att nå sin vision om att bygga upp ett matematiskt förtroende hos kommande generationer.

Medlemmarna i Mattecentrums styrelse erhåller noll (0) kr per möte för sina uppdrag.

Kontakta styrelsen:
styrelse@mattecentrum.se


Valberedning

Anne Wolf 

Adam Rindeskär

Kontakta valberedningen 


Ledning

Ellen Eriksson, Generalsekreterare Mattecentrum

Generalsekreterarens lön utgår med 600 000 kr per år samt en pensionsavsättning på 5 %. 

Kontakta Ellen