Meny

Meny

Nyheter och blogginlägg

Det här händer i Mattecentrum

Tillbaka till flödet

Riksårsmöte i Mattecentrum

Blogginlägg

Lördagen den 18:e mars 2023 hölls riksårsmöte för föreningen Mattecentrum. Carina Tovi valdes till styrelseordförande för Mattecentrums styrelse. Nya starka namn valdes även in i styrelsen och avgående ordförande och ledamöter tackades av.  

Carina Tovi har lång erfarenhet som Chief Operating Officer på banken Nordnet. Med god insyn i finansbranschen och förmåga att leda arbetsgrupper genom komplexa regelverk har hon under sitt första år varit mycket engagerad i styrelsens arbete. Detta, tillsammans med lång erfarenhet av HR-utveckling och digitalisering gör att valberedningen tror att hon har goda förutsättningar för att leda styrelsens arbete framåt i en formativ period. Avgående ordförande Karolina Lisslö Gylfe valdes in som ledamot i Mattecentrums styrelse och kommer vara en brygga för en bra och stabil övergång till ett nytt ledarskap.  

” Jag är glad och förväntansfull över detta uppdrag och ser fram emot att få Mattecentrum att växa som förening, och fortsätta utveckla det viktiga arbetet med att stärka barn och ungas matematikkunskaper ”, säger Carina Tovi.   

Nyvalda ledamöter i styrelsen  

Robin Sullivan Lewis Christensen 
Robin arbetar med att sätta människan i centrum för allt, oavsett om det gäller att utveckla nya tjänster eller processer eller att leda organisatoriska transformationer. Detta gör han i sin position som Innovationsledare på Ramboll Management Consulting, där han hjälper till att möjliggöra team, organisationer och system att nå sin fulla potential och gå mot en hållbar framtid.  

Robins nyfikenhet och intresse för Mattecentrum växte efter att han under de senaste sex åren som konsult har vittnat om potentialen hos matematiken när det gäller att bemöta och lösa samhälleliga och globala utmaningar. Han är nyfiken på att se om hans erfarenhet av att leda människor genom lärande och utvecklingsprocesser och förändringsledning kan hjälpa Mattecentrum att nå sin vision om att bygga upp ett matematiskt självförtroende hos kommande generationer. 

Anders Österlund 
Anders Österlund är ansvarig för Ericssons Employer Branding och People Experience arbete i Sverige. Han har gedigen erfarenhet strategisk kompetensförsörjning och av att samarbeta med akademi och initiativ riktade mot ungdomar och studenter med över tio års erfarenhet. Anders är systemvetare i grund och botten men har lång erfarenhet av kommunikation, marknadsföring, försäljning och affärsutveckling. Han har innehavt roller inom stora globala bolag såsom Nordea och Tieto genom åren.” 

Från föregående årsmöte sitter Ulrika Sultan och Rebecka Wigsén kvar fram till årsmöte 2024. Från sittande styrelse omvaldes Christel Tholse Willers och Karolina Lisslö Gylfe. 

Läs mer om Mattecentrums styrelse här.

Avgående ledamöter Lovisa Bergström, Erik Valtonen, Björn Westerholm och Leo Wallin tackades av då deras mandatperioder är slut.  

                                                            

Mattecentrums valberedning  

Anne Wolf och Adam Rindskär fick förnyat förtroende av mötet.